Договір публічної оферти

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами повністю або частково, не використовуйте цей сайт.

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами повністю або частково, не використовуйте цей сайт.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://technoapteka.com/ у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно aз чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
  1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
  1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
  1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
 2. Терміни та визначення
  «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://technoapteka.com/ і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://technoapteka.com/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
  «Акцепт» – – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://technoapteka.com/ шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.
  «Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://technoapteka.com/ розміщено пропозицію продавця.
  «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://technoapteka.com/ і мають намір придбати той чи інший Товар.
  «Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://technoapteka.com/ мають намір його продати.
  «Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://technoapteka.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адресовані продавцю.
  «Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.
  «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://technoapteka.com/ , а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.
  3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
  3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
  3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
 4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  4.1 Детальніше ознайомитися з Політикою конфіденційності сайту https://technoapteka.com/
 5. Зобов’язання сторін
  5.1. Користувач зобов’язаний:
  5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину https://technoapteka.com/
  5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  5.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
  5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у Політиці конфіденційності.
  5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком умов цієї Політики Конфіденційності.
  5.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
  5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
  5.2.5 Використання персональних даних
  5.2.5.1. Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт https://technoapteka.com/. Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори. Використовуючи https://technoapteka.com/ Ви надаєте свою згоду Сайту на обробку своїх персональних даних, таких як ім’я користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація; ip-адреси, інші комунікаційні дані; повідомлення, листи, а також даєте свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  6.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 6.2. і цієї Політики Конфіденційності.
  6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
  6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
  6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
  6.2.4 Відмова від відповідальності
  6.2.4.1 Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. https://technoapteka.com/ не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. https://technoapteka.com/ в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті https://technoapteka.com/ не зобов’язаний оновлювати їх. «Сайт» ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.
  6.2.5 Зворотній зв’язок і коментарі
  Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, що не ображає моральність, чи не порушує авторські права, не пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, не містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином не порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення https://technoapteka.com/ може видаляти без вашого на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Сайт https://technoapteka.com/ не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами Сайту.
 7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
  7.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
  7.2 . Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  7.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  7.4. До нинішньої Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ